Nhóm kí tự về thiên văn

Đây là bảng kí tự đặc biệt về thiên văn. Nó bao gồm các kí hiệu về các vì sao, các hành tinh trong dải ngân hà như trái đất, mặt trăng, mặt trời… Kí tự đặc biệt về thiên văn ☉ Sun(Mặt trời) ☽ ☾ ● ◯ Moon(Mặt trăng) ☿ Mercury(Sao Thuỷ) Venus(Sao Kim) ⊕ ♁ Earth(Trái đất) Mars(Sao…

Tiếp tục đọc