Kí tự đặc biệt hình tam giác

Chắc chắn là bạn đã nhìn thấy những kí tự đặc biệt hình tam giác này ở rất nhiều nơi như các biển báo trên đường, trên các website hoặc trong văn bản tài liệu mà bạn phải làm việc hàng ngày. Nhưng nếu bạn đang băn khoăn về cách gõ kí tự này như thế nào? Ở đây mình…

Tiếp tục đọc