Kí hiệu về tiền tệ các nước trên thế giới

Mỗi một quốc gia đều có loại tiền tệ riêng của nước đó. Với mỗi loại tiền đều có kí hiệu, kí tự đặc biệt tương ứng. Có thể thấy đồng tiền Việt Nam, khi nói mọi người hay nói rằng “năm nghìn đồng”, “mười nghìn đồng”…Chữ đồng tiếp theo số chính là đơn vị tiền tệ. Kí hiệu thường…

Tiếp tục đọc