Quẻ Thuần Càn – Đồ hình và ý nghĩa

    Cùng tìm hiểu về quẻ Thuần Càn, Đồ hình , các kí tự đặc biệt có liên quan và ý nghĩa. Quẻ Thuần Càn còn gọi là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời Hình đồ Quẻ Số 1 Nội quái ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天). Ngoại quái ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天).…

Tiếp tục đọc