Facebook Symbols – các ki tu dac biet trên facebook bị ẩn

Facebook Symbols (kí tự đặc biệt trên Facebook) có rất nhiều hình đẹp, nhưng đa số chúng đều bị ẩn đi mà mọi người không biết. Ở cửa sổ chat, bạn chỉ có thể thấy 21 hình ảnh, đó là facebook symbols mà mọi người hay dùng nhất nên Facebook đã sắp đặt hiện thị chúng để mọi người có…

Tiếp tục đọc