Bảng kí tự đặc biệt trong Windows

Bảng kí tự đặc biệt hay còn gọi là Character Map trong Windows là một chương trình nhỏ được kèm theo hệ điều hành của Windows. Chương trình nhỏ này rất có ích để bạn tìm và chọn kí tự đặc biệt theo từng loại Font và loại mã (Encoding) khác nhau hiện có trên máy tín hay laptop của…

Tiếp tục đọc