Bảng kí tự đặc biệt trong Mac OS

Cũng giống như bảng kí tự đặc biệt trong Windows, bảng kí tự đặc biệt trong Mac OS cũng hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng những kí tự đặc biệt này. Bảng kí tự đặc biệt trong Mac Để sử dụng, đầu tiên bạn hãy bật chức năng là “Keyboard and Character Viewer” lên. Hãy làm theo những bước sau:…

Tiếp tục đọc