Bảng kí tự đặc biệt trong Mac OS

Cũng giống như bảng kí tự đặc biệt trong Windows, bảng kí tự đặc biệt trong Mac OS cũng hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng những kí tự đặc biệt này. Bảng kí tự đặc biệt trong Mac Để sử dụng, đầu tiên bạn hãy bật chức năng là “Keyboard and Character Viewer” lên. Hãy làm theo những bước sau:…

Tiếp tục đọc

Bảng kí tự đặc biệt trong Windows

Bảng kí tự đặc biệt hay còn gọi là Character Map trong Windows là một chương trình nhỏ được kèm theo hệ điều hành của Windows. Chương trình nhỏ này rất có ích để bạn tìm và chọn kí tự đặc biệt theo từng loại Font và loại mã (Encoding) khác nhau hiện có trên máy tín hay laptop của…

Tiếp tục đọc

Bảng kí tự đặc biệt cơ bản (255 kí tự)

Trong máy tính, số kí tự cơ bản thường dùng bao gồm 255 kí tự. Số kí tự đặc biệt cơ bản này có đến 1/3 là những kí tự chữ cái, chữ số, các toán tử mà trong cuộc sống hàng ngày thường dùng đến. Hãy xem bảng kí tự đặc biệt cơ bản (bản đủ 255 kí tự) bên dưới…

Tiếp tục đọc